Bổ sung minh chứng xét học bổng khuyến học học kỳ 2 năm học 2019-2021

Phòng CTSV thông báo các bạn đủ điều kiện xét học bổng Khuyến khích theo quy định của nhà trường thì nộp bổ sung minh chứng (nếu có), chi tiết xem thông báo đính kèm.

Download (PDF, 541KB)

GVK!