Webinar 2.1: Tổng quan về Community Resilience – Sự hồi phục của cộng đồng...

Báo cáo viên: TS. Đỗ Quang Trung Visiting Assistant Professor tại Đại học Louisiana ở Lafayette và Research...

Webinar 2.2: Tổng quan về NATECH và đánh giá rủi ro thảm họa NATECH

Báo cáo viên: TS. Phan Hoàng Nam Giảng viên Bộ môn Cầu & Công trình ngầm, Khoa Xây...

Webinar 1.1: Road Infrastructure Design for CAV (connected autonomous vehicles): What is special?

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Tê RônDUT, Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Singapore Tóm...

Webinar 1.2: Phân tích yếu tố tác động tới lựa chọn phương tiện đi...

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh HiếuUTC, Việt Nam Tóm tắt: