Dự kiến kế hoạch đào tạo cao học khóa K27 (9/2013-6/2015)

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC KHÓA K27 (9/2013-6/2015) Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông MÔN HỌC SỐ ĐVHT CÁN BỘ GIẢNG...

Danh sách sinh viên nhận ĐATN đợt tháng 9/2013

Sinh viên hệ tín chỉ đang chờ kết quả của phòng đào tạo (về nộp học phí). Các sinh viên thuộc đối tượng "tạm...

Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng HK2 năm học 2012-2013

Danh sách sinh viên được cộng điểm thưởng học bổng Học kỳ 2 năm học 2012-2013. Danh sách này được Giáo vụ khoa gửi...

Quy định đối với SV khi liên hệ công việc tại Khoa

QUY ĐỊNH CHUNG Thời gian làm việc theo quy định của Trường: sáng 7h00 ¸11h30, chiều 13h00¸16h30. Địa điểm tiếp sinh viên: Văn phòng Khoa ở...