Công ty cổ phần xây dựng Minh Đức cần tuyển kỹ sư xây dựng...

Công ty cổ phần xây dựng Minh Đức cần tuyển kỹ sư xây dựng làm việc tại Đà Nẵng. (Đơn vị...

Đề thi tham khảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

1-ToanTải xuống 2-Vat-liTải xuống 3-Hoa-hocTải xuống 4-Sinh-hocTải xuống

Năm học 2021-2022 và những đột phá của Học hiệu Bách khoa Đà Nẵng

(DSA) – Phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết cho người học là điều tối quan trọng

Đại học Bách khoa Đà Nẵng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực...

Phó GS.TS Nguyễn Hồng Hải – Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

Dự báo 9 nhóm ngành cần nhiều nhu cầu nhân lực giai đoạn 2025-2030

Trong tổng nhu cầu nhân lực qua đào tạo, nhóm ngành nghề kỹ thuật công nghệ chiếm tỷ trọng 35%, nhóm ngành...
Thông tin tuyển sinh đại học khoa Xây dựng Cầu đường trường Đại học Bách khoa năm 2021

Thông tin tuyển sinh đại học khoa Xây dựng Cầu đường trường Đại học...

Khoa Xây dựng Cầu đường với truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển chính là nơi đã đào tạo nên...
Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng năm 2021

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng năm 2021

http://cauduongbkdn.dut.udn.vn/vn/nganh-ky-thuat-co-so-ha-tang/ Ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng thuộc khoa Xây dựng Cầu đường là ngành mới được bắt...