Chương trình tuyển dụng của các công ty

Thông báo: Chương trình tuyển dụng của các công ty;

1. Công ty TNHH CNN DOOSAN VINA:

2. Công ty TNHH JGC VIỆT NAM:

Download (PDF, 1.23MB)

Download (DOC, 83KB)

Download (DOC, 34KB)