Danh sách những học phần tiên quyết trong điều kiện nhận ĐATN 2014-2015

Thông báo: Điều kiện xét ĐATN cho năm tới 2014-2015 sẽ áp dụng những học phần tiên quyết, theo danh sách đính kèm.

Sinh viên cần lưu ý: những học phần này sẽ bị thay đổi khi học cùng chương trình 150TC

Download (PDF, 124KB)