Điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung NLNN bậc 6

Lịch thi đánh giá NL sử dụng Tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dành cho Việt Nam HV cao học của DHDN-Đợt 1 năm 2020 được điều chỉnh theo nội dung file đính kèm.

Download (PDF, 172KB)

.

GVK.