Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ XVI

Ban tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 16 thông báo và cập nhật thông tin hội nghị như sau:

1/ Chương trình tổng thể Hội nghị

Download (PDF, 190KB)

2/ Chương trình báo cáo tại các tiểu ban (vòng 1)

Download (PDF, 273KB)

3/ Danh sách thành viên Ban tổ chức và thành viên các Tiểu ban

Download (PDF, 208KB)

Theo Ban tổ chức Hội nghị