Kế hoạch tổ chức thi Toiec quốc tế tại trường Đại học Bách khoa

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi TOEIC quốc tế tại trường ĐHBK, chi tiết theo file đính kèm.

Download (PDF, 501KB)

GVK./