Khảo sát tình hình việc làm

[tabs]
[tab title=”KHÓA 06″]
Lớp 06X3A:

Download (XLSX, 57KB)


Lớp 06X3D:

Download (XLSX, 10KB)


[/tab]
[tab title=”KHÓA 07″]
Lớp 07X3C:

Download (XLSX, 12KB)


Lớp 07X3D:

Download (XLSX, 13KB)


[/tab]
[tab title=”KHÓA 08″]
Lớp 08X3B:

Download (XLSX, 11KB)


Lớp 08VLXD:

Download (XLSX, 12KB)


[/tab]
[tab title=”KHÓA 09″]
Lớp 09X3A:

Download (XLSX, 12KB)


Lớp 09X3B:

Download (XLSX, 13KB)


Lớp 09VLXD:

Download (XLSX, 11KB)


[/tab]
[tab title=”KHÓA 10″]
Lớp 10X3A:

Download (XLSX, 11KB)


Lớp 10X3B:

Download (XLSX, 11KB)


Lớp 10X3C:

Download (XLSX, 12KB)


Lớp 10X3CLC:

Download (XLSX, 10KB)


[/tab]
[tab title=”KHÓA 11″]
Lớp 10X3CLC:

Download (XLSX, 10KB)


[/tab]
[/tabs]