Khen thưởng sinh viên NCKH và triển lãm BK TECHSHOW 2020

QĐ khen thưởng SV đạt giải NCKH và triển lãm BK Techshow 2020. Danh sách theo file đính kèm.

Download (PDF, 407KB)

Download (PDF, 1.34MB)

.

GVK.