QD xét hổ trợ tài chính cho SV bị ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 đợt 2

Danh sách SV được xét hổ trợ tài chính do ảnh hưởng trực tiếp dịch Covid-19 lần 2 theo file đính kèm.

Download (PDF, 3.19MB)

GVK.