Thể lệ cuộc thi Sáng tạo Vật liệu “Construction Materials Challenge”

Chào mừng 10 năm ngày thành lập ngành Công nghệ Kĩ thuật Vật liệu Xây dựng Bộ môn VLXD thông báo Thể lệ cuộc thi Sáng tạo Vật liệu “Construction Materials Challenge” như file đính kèm:

Download (PDF, 507KB)

Theo BM VLXD