Thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK2/2017-2018

Trường Đại học Bách khoa thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập HK2/2017-2018 như sau:

1/ Hệ chất lượng cao:

Download (PDF, 477KB)

2/ Hệ đại trà:

Download (PDF, 6.97MB)

Theo phòng CTSV