Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh thạc sĩ K41, đợt 1 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ K41 đợt 1 năm 2020, kế hoạch chi tiết theo file đính kèm.

Download (PDF, 344KB)

GVK