Thông báo đóng học phí đợt 2 học kỳ 1 năm học 2020-2021

Nhà trường thông báo đóng học phí đợt 2 học kỳ 1 năm 2020-2021. Chi tiết các em đọc kỹ nội dung thông báo đính kèm.

Download (PDF, 227KB)

GVK.