Thông báo số 1 Giải thưởng Loa thành dành cho ĐATN xuất sắc ngành Kiến trúc – Xây dựng -2018

Khoa Xây dựng cầu đường gửi Sinh viên Thông báo số 1 Giải thưởng Loa thành dành cho ĐATN xuất sắc ngành Kiến trúc – Xây dựng năm 2018.

Download (PDF, 634KB)

Theo BTC