Thông báo tuyển chọn nhận học bổng của tập đoàn thép JFE, Nhật Bản

Ban hợp tác Quốc  tế Đại học Đà Nẵng Thông báo tuyển chọn Sinh viên nhận học bổng của tập đoàn thép JFE, Nhật Bản như sau:

Download (PDF, 195KB)

(theo Giáo vụ khoa)