Chuẩn đầu ra

Thông tin Chuẩn đầu ra của các Nghành đạo tạo tại Khoa Xây dựng Cầu đường.

1. Chuẩn đầu ra đào tạo Đại học Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2. Chuẩn đầu ra đào tạo Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3. Chuẩn đào ra đào tạo thạc sĩ” thành “Chuần đầu ra đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)