30 C
Turan
HomeĐảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về SV tốt nghiệp và CTĐT ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng năm 2023

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu xây dựng được đào tạo tại khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá SV tốt nghiệp và CTĐT ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông năm 2023

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường) được đào tạo tại khoa Xây dựng...

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN chuẩn hóa chất lượng đào tạo theo chất lượng kiểm định quốc tế ASIIN

Trong 03 ngày (17-19/05/2023), tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã diễn ra Đợt đánh giá ngoài 11 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ASIIN. Đây là lần đầu tiên Nhà trường tham gia kiểm định chất lượng...

Warmly welcome ASIIN assessors and delegates to the onsite visit at The University of Danang-University of Science and Technology

Sau hơn 1 năm chuẩn bị và viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng, trong 2 ngày 18,19/5/2023 đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định ASIIN (Đức) sẽ đến...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng năm 2021

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng (Vật liệu và Cấu kiện xây dựng) được đào tạo tại...

Thư mời Nhà tuyển dụng đánh giá về sinh viên tốt nghiệp ngành KTXD CTGT (Xây dựng cầu đường) năm 2021

Kính gửi Anh/Chị! Khoa Xây dựng Cầu đường được biết Anh/Chị đang làm chức vụ quản lý của Đơn vị có tuyển dụng kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Xây dựng Cầu đường) được đào tạo tại khoa Xây dựng...