Thư mời tham dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11