30 C
Turan

Sơ đồ tổ chức

Ban Chủ nhiệm Khoa

TS. Cao Văn Lâm : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Cao Văn Lâm
Chức vụ: Trưởng khoa

Phụ trách chung; Phụ trách công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế; thi đua khen thưởng và định hướng chiến lược phát triển Khoa; Phụ trách hoạt động của Bộ môn Vật liệu Xây dựng và Bộ môn Cầu và Công trình ngầm; Trực tiếp xử lý các công văn, chỉ thị gửi đến Khoa; Theo dõi hoạt động Công đoàn; Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp.

ThS. Nguyễn Thanh Cường : Cán bộ giảng dạy

GVC.ThS. Nguyễn Thanh Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Phụ trách công tác cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm; công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ; an ninh trật tự; Theo dõi hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; Phụ trách truyền thông khoa; Phụ trách các hoạt động của Bộ môn Đường ô tô, đường thành phố và Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng; Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

TS. Phan Hoàng Nam : Phó trưởng khoa

TS. Phan Hoàng Nam
Chức vụ: Phó trưởng khoa

Phụ trách công tác đào tạo đại học chính quy, vừa làm vừa học; chương trình chất lượng cao, sau đại học và các chương trình liên kết với nước ngoài (nếu có); Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (cán bộ và sinh viên); Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Công đoàn Khoa

ThS. Trần Thị Phương Anh
Chức vụ: Chủ tịch

TS. Trần Đình Minh
Chức vụ: Phó chủ tịch

ThS. Lê Thị Ái Thi
Chức vụ: Ủy viên

Liên chi đoàn Khoa

ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê
Chức vụ: Bí thư Liên chi

Bộ môn

GVC.TS. Đỗ Việt Hải
Chức vụ: Trưởng BM Cầu và Công trình ngầm

TS. Phạm Ngọc Phương
Chức vụ: Trưởng BM Đường ôtô và Đường thành phố

PGS.TS. Đỗ Hữu Đạo
Chức vụ: Trưởng BM Cơ sở Kỹ thuật xây dựng

TS. Nguyễn Văn Quang
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Vật liệu xây dựng