27 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin học bổngThông báo nhận hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học...

Thông báo nhận hồ sơ xét cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên khó khăn, học tốt và sinh viên hoạt động tích cực, học tập tốt năm học 2022-2023

Nhằm có cơ sở và thông tin hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khoa Xây dựng Cầu đường triển khai thu thập thông tin đối với sinh viên như sau:

1.     Mục đích: xét học bổng khuyến học và các nguồn hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

2.     Điều kiện đăng ký:

 • Sinh viên khoa Xây dựng Cầu đường khóa 18, 19, 20, 21, 22;
 • Sinh viên thuộc một trong các điều kiện sau (có minh chứng kèm theo):
  • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; mồ côi; gia đình sinh sống ở khu vực đặc biệt khó khăn…;
  • Sinh viên có gia đình bị sự cố bất thường, thiên tai, ốm đau… ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt;
  • Sinh viên tham gia tích cực các hoạt động đoàn, hoạt động cộng đồng được tập thể ghi nhận (có xác nhận của GVCN/ Tập thể lớp/ Liên chi đoàn).
 • Có kết quả học tập năm học 2021-2022 từ trung bình khá trở lên (trung bình năm học trên 6.0, không có điểm dưới 5);
 • Sinh viên có cam đoan kê khai chính xác thông tin và sử dụng đúng mục đích các khoản hỗ trợ hoặc hiện vật.

3.     Hình thức và thời gian đăng ký: 

 • Sinh viên nộp hồ sơ trong giờ hành chính tạo Văn phòng khoa A316.
 • Thời gian từ 15/10/2022 đến 30/10/2022:
 • Hồ sơ gồm đề nghị được nhận học bổng, hỗ trợ; minh chứng và cam đoan.

4.     Tổ chức xét duyệt:

 • Tổ xét duyệt gồm Ban chủ nhiệm khoa, Giáo vụ khoa;
 • Căn cứ và nguyên tắc xét duyệt:
  • Căn cứ phân bổ nguồn hỗ trợ từ Trường, Khoa và các nguồn khác để xác định số lượng, giá trị suất hỗ trợ;
  • Phân bổ 30% số suất học bổng cho sinh viên tham gia đạt thành tích tốt trong công tác Đoàn thể, hoạt động cộng đồng. Danh sách này do Liên chi đoàn đề xuất trong số các hồ sơ học bổng đã nộp;
  • Ưu tiên đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước;
  • Ưu tiên sinh viên có đóng góp cho các công tác phong trào, công tác của Khoa có liên quan;
  • Ưu tiên sinh viên nhận học bổng lần đầu;
  • Số lượng còn lại xếp thứ tự ưu tiên theo điểm trung bình năm học 2021-2022;
  • Sinh viên chỉ được nhận tối đa 1 suất học bổng hoặc hiện vật có giá trị 3 triệu đồng trở lên trong năm học 2022-2023 tính đến thời điểm xét học bổng.

5.     Thông báo kết quả và trao học bổng:

 • Danh sách học bổng được đăng trên website và fanpage của Khoa, sinh viên có thắc mắc phản hồi về Khoa trong vòng 2 ngày từ khi đăng danh sách học bổng.
 • Học bổng được trao trực tiếp trong Lễ đón Tân sinh viên năm 2022. Sinh viên được nhận học bổng phải mang trang phục học đường (quần dài, áo có cổ, giày hoặc dép có quai hậu…) khi nhận học bổng.

Mọi chi tiết, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Thanh Cường – Phó trưởng khoa (điện thoại: 0905.169915, email: ntcuong@dut.udn.vn)

Văn bản:

latest articles

explore more