KẾ HOẠCH TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM 19-20

Nhà trường thông báo kế hoạch trao bằng TN đợt cuối Học kỳ 2 năm 19-20 theo file đính kèm. GVK!

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỔ TRỢ DO DỊCH BỆNH COVID-19 TỪ CÔNG ĐOÀN...

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Công đoàn trường Đại học Bách Khoa quyết định hổ trợ các bạn sinh viên...

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu – Hầm HK 1 2020-2021

Bộ môn Cầu - Hầm thông báo danh phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - Hầm, học kỳ 1...

Tiếp nhận thông tin Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có...

Khoa xây dựng Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đăng ký thông tin để Khoa có...
Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn học và ĐATN (Bộ môn Cầu - Hầm)

Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn...

Mẫu khung bản vẽ, bìa bản vẽ, thuyết minh sinh viên xem tại đường dẫn bên dưới: https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phnam_dut_udn_vn/EnxccXNlZeNIiJeaXsvLqaQB_RpySmQurBmhpNrNpNy74w?e=Q9AeSx

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HK 2 NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ gửi danh sách SV được công nhận Tốt nghiệp trong HKy 2 năm 2019-2020. Đề nghị các bạn SV kiểm tra và...

DANH SÁCH SINH VIÊN THIẾU BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – NỘP GẤP ĐỂ XÉT...

Nội dung thông báo từ nhà trường: Đề nghị các lớp sinh viên trễ tiến độ nộp gấp phiếu đánh giá điểm rèn luyện...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TT CÔNG NHÂN DO XUNG ĐỘT THỜI KHÓA BIỂU

Khoa XDCĐ thông báo cho các bạn SV khóa 16, 17, 18. Hiện nay một số bạn không đăng ký được TTCN do xung đột...

KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN NĂM HỌC 2020-2021

Nhà trường Thông báo kế hoạch học tập tuần sinh hoạt công dân đầu năm học 2020-2021 chi tiết theo file đính kèm. Trân trọng! GVK.  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP NHẬN THỨC LỚP HÈ NĂM 2019-2020

Khoa XDCĐ thông báo kế hoạch triển khai TT Nhận thức Học kỳ hè, nội dung, thời gian, địa điểm chi tiết xem file...