23 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho NCS

Thông tin cho NCS

Thông báo xét tuyển NCS đợt 2 năm 2018 khóa 38 ngành KT XD CTGT

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2018 trong đó có ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông gồm 5 chỉ tiêu. Chi tiết xem thông báo đính kèm: Theo Ban chủ nhiệm khoa function...

Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Phạm Đình Trung

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: Ảnh hưởng của khối lượng nền lên ứng xử động của kết cấu dầm và tấm Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật Mã số: 62.52.01.01 Nghiên cứu sinh: Phạm Đình Trung Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hoàng Phương Hoa, Trường...