Tọa đàm kinh nghiệm khởi nghiệp và việc làm thời 4.0

Tọa đàm kinh nghiệm khởi nghiệp và việc làm thời 4.0

Đại dịch COVID-19 vừa qua đã tạo ra rất nhiều thách thức mà...

Danh sách sinh viên khoa XDCĐ nhận học bổng khuyến khích học tập học...

Chúc mừng 45 sinh viên của Khoa đã được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học...
Thông báo kết quả xét và cấp học bổng khuyến học năm 2022

Thông báo kết quả xét và cấp học bổng khuyến học năm 2022

Sau thời gian nhận hồ sơ xin cấp học bổng và làm các thủ tục xét học bổng. Hội đồng xét học...

Thông báo Hội nghị SV NCKH lần thứ 19

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Xây dựng Cầu đường lần thứ 19 sẽ diễn ra vào Chủ Nhật,...
Online lectures to study infrastructures for UU in Japan & DUT in Vietnam

Online lectures to study infrastructures for UU in Japan & DUT in Vietnam

Khoa Xây dựng Cầu đường thông tin đến toàn thể sinh viên để tham gia bài giảng trực tuyến về hạ tầng...

Thông báo gia hạn khai thu thập thông tin cấp học bổng hỗ trợ...

(Ngày 9/5/2022)Theo thống nhất của tập thể lãnh đạo khoa, Hội đồng xét học bổng khuyến học khoa thông báo gia hạn...
Thời khóa biểu và kế hoạch học tập khóa K21, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thời khóa biểu và kế hoạch học tập khóa K21, học kỳ 1 năm...

Thoi-khoa-bieu-K21-khoa-XDCDTải xuống Ke-hoach-hoc-tap-K21-khoa-XDCDTải xuống Ban chủ nhiệm khoa