Lãnh đạo trường Đại học Bách khoa làm việc với khoa Xây dựng Cầu đường về kế hoạch công tác năm 2023

Ngày 8/3/2023, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường, Ban giám hiệu và Lãnh đạo các phòng chức năng, Trung tâm trực thuộc đã làm việc với Khoa Xây dựng Cầu đường về kế hoạch công tác năm 2023.

Toàn bộ cán bộ, viên chức của Khoa đã tham gia cuộc họp

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu – Hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch Hội đồng trường, GVC. TS. Cao Văn Lâm đại diện tập thể Lãnh đạo khoa đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022, những tồn tại cần khắc phục; những hoạt động trọng tâm năm 2023 cùng những đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Trường và các phòng chức năng đẻ có thể hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ trên.

Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa chủ trì buổi làm việc

Năm 2022, Khoa Xây dựng Cầu đường đã nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy tối đa nội lực để hoàn thành tất cả các mảng công tác của trường, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công tác tổ chức bồi dưỡng cán bộ. Trong năm 2023, Lãnh đạo khoa cũng đã bàn bạc, thảo luận cân nhắc các giải pháp để khắc phục các tồn tại nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường đảm bảo chất lượng bên trong, tăng cường tối đa các hoạt động sinh viên, phát huy hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao của khoa, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, máy móc thiết bị thí nghiệm đang có đồng thời tập trung xây dựng đề án phòng thí nghiệm cấu kiện lớn từ nguồn lực tại chỗ và thực hiện mua sắm, chữa chữa cơ sở vật chất đảm bảo minh bạch, chống lãng phí.

Cán bộ, viên chức của Khoa phát biểu thảo luận

Ngoài báo cáo của Lãnh đạo khoa, cuộc làm việc đã nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành, thẳng thắng của thầy cô về tâm tư, tình cảm các tồn tại trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, công tác cán bộ, chưa phát huy hết nguồn nhân lực chất lượng cao, hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả của việc đầu tư cơ sở vật chất, thủ tục hành chính đối với người học và cán bộ, giảng viên, chất lượng phục vụ của các bộ phần có liên quan…Đồng thời các ý kiến cũng đi kèm với giải pháp trước mắt và lâu dài để nhà trường nghiên cứu, sử dụng trong thời gian tới để các hoạt động được tốt hơn.

Đại diện các phòng chức năng, trung tâm trực thuộc trường phát biểu tại cuộc họp

Theo sự phân công của Chủ trì cuộc họp, Lãnh đạo các phòng chức năng, trung tâm trực thuộc cũng đã có những trao đổi liên quan đến kế hoạch của khoa, giải đáp các ý kiến cùng ý kiến iếp thu các góp ý để xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ tốt cho khoa trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu – Hiệu trưởng trường ĐHBK phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đại diện Ban giám hiệu, PGS. TS. Nguyễn Hữu Hiếu đã phát biểu liên quan đến kế hoạch công tác và các ý kiến thảo luận của cán bộ, viên chức của Khoa, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm đã phát biểu kết thúc buổi làm việc. Các ý kiến của lãnh đạo trường ghi nhận các báo cáo của lãnh đạo khoa Xây dựng Cầu đường, ý kiến thảo luận góp ý tại cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các phòng chức năng, trung tâm trực thuộc nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ Khoa và cần có kế hoạch, đánh giá rõ ràng. Tập thể Lãnh đạo trường mong muốn Khoa xây dựng Cầu đường phát huy tinh thần đoàn kết, đặt trường Đại học Bách khoa lên trên hết để xây dựng chính sách, kế hoạch, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm – Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu kết thúc cuộc họp

Buổi làm việc kết thúc sau phát biểu đáp lời của TS Cao Văn Lâm sau gần 4 giờ làm việc cùng tiếng vỗ tay thể hiện sự nhất trí đồng lòng đóng góp công sức cho sự phát triển của Trường Đại học Bách khoa, khoa Xây dựng Cầu đường với các tiêu chí công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đặt lợi ích và sự ổn định của Nhà trường lên trên hết.

Ban chủ nhiệm khoa