28 C
Turan
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động Công đoànThông tin Đại hội Công đoàn khoa Xây dựng Cầu đường nhiệm...

Thông tin Đại hội Công đoàn khoa Xây dựng Cầu đường nhiệm kỳ 2023-2028

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn trường Đại học Bách khoa, Khoa Xây dựng Cầu đường đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khoa Xây dựng Cầu đường nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội vui mừng chào đón GVC. TS. Lê Khánh Toàn – Chủ tịch Công đoàn Công đoàn Trường Đại học Bách khoa và toàn thể công đoàn viên thuộc Công đoàn khoa Xây dựng Cầu đường.

Đại hội đã thực hiện các nội dung cơ bản của Đại hội và Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo tổng kết  hoạt động Công đoàn khoa XDCĐ nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo tổng kết  hoạt động Công đoàn Trường ĐHBK nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau phần khai mạc, Đoàn Chủ tịch gồm GVC. TS. Cao Văn Lâm, GVC. NCS. Nguyễn Thị Phương Anh, GVC. NCS. Trần Thị Thu Thảo điều hành đại hội thảo luận các nội dung liên quan đến các Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn khoa đã phối hợp cùng BCNK, Đoàn thanh niên hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ của tổ chức công đoàn hỗ trợ chung cho cán bộ viên chức, người lao động hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Nhà trường giao phó.

Đại hội cũng đã thông qua cơ cấu Ban chấp hành Công đoàn khóa mới và ứng cử bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội công đoàn trường Đại học Bách khoa trong thời gian tới. Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 nhận được sự tán thành hầu như tuyệt đối của tất cả các đại biểu tham dự, Đại diện công đoàn gồm:

1/ Đồng chí Trần Thị Phương Anh – Chủ tịch

2/ Đồng chí Trần Đình Minh – Phó chủ tịch

3/ Đồng chí Lê Thị Ái Thi – Ủy viên

Tin bài: Tổ truyền thông khoa Xây dựng Cầu đường

latest articles

explore more