Tọa đàm học thuật Quốc tế giữa trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng & Đại học Utsunomiya, Nhật Bản