Luận văn cao học chuyên ngành Cầu hầm

STT Họ và tên GV Hướng dẫn Tên đề tài Năm bảo vệ
1 Phạm Duy Đông PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Gia cường cầu giàn thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài 2013
2 Phạm Văn Dương GS.TS. Nguyễn Viết Trung Chọn các giải pháp hợp lý để tăng cường tải trọng cầu trên các tuyến đường do Sở GTVT Quảng Nam quản lý 2013
3 Nguyễn Thị Duyên TS. Hoàng Phương Hoa Xây dựng quy trình quản lý, khai thác cầu Trần Thị Lý – TP Đà Nẵng 2013
4 Lê Thị Thu Hà TS. Hoàng Phương Hoa Quản lý rủi ro kỹ thuật dự án cầu An Thái (Km4+929.13) DT639B – Bình Định 2013
5 Trần Văn Hoành PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu diễn biến nội lực và độ võng trong cầu Nguyễn Tri Phương thi công theo công nghệ đúc hẫng có xét đến tải trọng thứ cấp 2013
6 Đoàn Như Hoạt TS. Hoàng Phương Hoa Ảnh hưởng co ngót, từ biến của bê tông trong tính toán kết cấu liên cong cầu dẫn Thuận Phước thành phố Đà Nẵng 2013
7 Trần Từ Hải PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy Nghiên cứu về hệ thống quan trắc kết cấu cầu treo, áp dụng cho công trình cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn khai thác 2013
8 Phạm Văn Mẫn TS. Hoàng Phương Hoa Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác cao sử dụng vật liệu địa phương 2013
9 Lê Trần Nghĩa GS.TSKH. Nguyễn Trâm Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite gia cường kết cấu thép công trình cầu 2013
10 Trần Quốc Khánh GS.TS Nguyễn Viết Trung Nghiên cứu hiệu quả hệ cách ly con lắc ma sát và gối cao su lõi chì trong giảm dao động dầm khi chịu tải trọng động đất 2013
11 Đoàn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình chịu tải trọng động đất 2013
12 Võ Lê Phanh GS.TSKH. Nguyễn Trâm Phân tích cơ chế chịu lực cầu tích hợp bán lắp ghép, toàn khối hóa với mố trụ 2013
13 Trịnh Trường Nghĩa PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Đánh giá công nghệ xây dựng kết cấu vòm ống thép cầu Rồng thành phố Đà Nẵng 2013
14 Lương Vĩnh Phú TS. Trần Đình Quảng Nghiên cứu tính toán thiết kế bản mặt cầu bằng bê tông cốt sợi thép 2013
15 Lê Minh Sơn TS. Trần Đình Quảng Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong gia cố, sửa chữa công trình cầu. 2013
16 Nguyễn Anh Tuấn PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Tìm hiểu các giải pháp gia cường cầu BTCT cũ bằng tấm sợi composite và nghiên cứu áp dụng cho cầu An Tân, Km1018+669 – Quốc lộ 1, Tỉnh Quảng Nam 2013
17 Sounthala Souvannavong PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu gia cường cầu dầm thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài 2013
18 Võ Văn Đức PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của từ biến để điều chỉnh ván khuôn trong thi công đúc hẫng cầu cong 2014
19 Phạm Duy Đông PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Gia cường cầu giàn thép bằng hệ cáp dự ứng lực căng ngoài 2014
20 Phạm Văn Dương GS.TS. Nguyễn Viết Trung Chọn các giải pháp hợp lý để tăng cường tải trọng cầu trên các tuyến đường do Sở GTVT Quảng Nam quản lý 2014
21 Nguyễn Thị Duyên TS. Hoàng Phương Hoa Xây dựng quy trình quản lý, khai thác cầu Trần Thị Lý – TP Đà Nẵng 2014
22 Lê Thị Thu Hà TS. Hoàng Phương Hoa Quản lý rủi ro kỹ thuật dự án cầu An Thái (Km4+929.13) DT639B – Bình Định 2014
23 Trần Văn Hoành PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu diễn biến nội lực và độ võng trong cầu Nguyễn Tri Phương thi công theo công nghệ đúc hẫng có xét đến tải trọng thứ cấp 2014
24 Đoàn Như Hoạt TS. Hoàng Phương Hoa Ảnh hưởng co ngót, từ biến của bê tông trong tính toán kết cấu liên cong cầu dẫn Thuận Phước thành phố Đà Nẵng 2014
25 Trần Từ Hải PGS. TS. Lê Thị Bích Thủy Nghiên cứu về hệ thống quan trắc kết cấu cầu treo, áp dụng cho công trình cầu Thuận Phước thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn khai thác 2014
26 Phạm Văn Mẫn TS. Hoàng Phương Hoa Nghiên cứu sản xuất bê tông tự đầm mác cao sử dụng vật liệu địa phương 2014
27 Lê Trần Nghĩa GS.TSKH. Nguyễn Trâm Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite gia cường kết cấu thép công trình cầu 2014
28 Trần Quốc Khánh GS.TS Nguyễn Viết Trung Nghiên cứu hiệu quả hệ cách ly con lắc ma sát và gối cao su lõi chì trong giảm dao động dầm khi chịu tải trọng động đất 2014
29 Đoàn Ngọc Quang PGS.TS Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình chịu tải trọng động đất 2014
30 Võ Lê Phanh GS.TSKH. Nguyễn Trâm Phân tích cơ chế chịu lực cầu tích hợp bán lắp ghép, toàn khối hóa với mố trụ 2014
31 Trịnh Trường Nghĩa PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Đánh giá công nghệ xây dựng kết cấu vòm ống thép cầu Rồng thành phố Đà Nẵng 2014
32 Nguyễn Cửu Nhị GS.TS. Lê Xuân Huỳnh Nghiên cứu dao động của cầu cong dưới tác dụng của tải trọng di động 2014
33 Phạm Tấn Công PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu phân tích ứng suất cục bộ trên cơ sở sử dụng mô hình 3D cho kết cấu tháp nhịp cầu dây văng nút giao thông Ngã ba Huế – Thành phố Đà Nẵng. 2014
34 Đặng Công Chiến TS. Hoàng Phương Hoa

 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trong công tác quản lý xây dựng công trình cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2014
35 Trần Thị Hồng Hà PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2-Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi công 2014
36 Lê Nam GS.TS. Nguyễn Viết Trung Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường khí hậu biển trong thiết kế và sửa chữa công trình Cầu Bê tông cốt thép ở khu vực Đà Nẵng 2014
37 Nguyễn Tuấn Phong TS. Hoàng Phương Hoa

 

Nghiên cứu các giải pháp tăng cường khả năng chịu lực kết cấu nhịp cầu bê tông cốt thép tỉnh Quảng Nam 2014
38 Đỗ Xuân Quang GS.TS. Nguyễn Viết Trung Nghiên cứu, ứng dụng cọc Micropile để tăng cường sự ổn định của mố, trụ cầu 2014
39 Lê Phước Thái Sơn PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của từ biến đến nội lực trong cầu cong có kể đến các giai đoạn thi công, tại nút giao thông Ngã ba Huế – Tp Đà Nẵng 2014
40 Thái Văn Sinh PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy

 

Nghiên cứu biện pháp xử lý lún nền đường đầu cầu bằng cọc vít áp dụng cho công trình cầu Nhật Lệ 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 2014
41 Nguyễn Như Tài GS.TS. Lê Xuân Huỳnh Phân tích khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi theo chỉ số độ tin cậy, xét đến suy giảm tiết diện do ăn mòn 2014
42 Trương Phú Thôi TS. Trần Đình Quảng Lựa chọn kết cấu và xác định suất đầu tư phù hợp cho cầu giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2014
43 Lê Minh Tiến PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng đứt dây cáp dây văng tới khả năng chịu lực của cầu Nhật Lệ 2 2014
44 Vũ Ngọc Trung PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của thiết bị giảm chấn ma sát đến dao động của cáp dây văng cầu Trần Thị Lý-Thành phố Đà Nẵng 2014
45 Nguyễn Hữu Tuân PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Nghiên cứu dao động của cầu Nhật Lệ 2 dưới tác dụng của tải trọng di động 2014
46 Phan Trường Khánh GS.TS. Lê Xuân Huỳnh Đánh giá khả năng khai thác của cầu giàn Liên Chiểu km 776 + 040 tuyến đường sắt Bắc Nam theo chỉ số độ tin cậy 2014
47 Trương Ngọc Tiên TS. Cao Văn Lâm Xây dựng Module quản lý cơ sở dữ liệu công trình cầu trên đường ôtô (K26) 2015
48 Phạm Đăng Huệ PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Nghiên cứu biện pháp gia cường sức kháng uốn của dầm bằng tấm Composite ứng suất trước 2015
49 Mã Văn Lộc PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Tính toán dao động cầu dây văng Bình Khánh – TP HCM chịu tải trọng động đất 2015
50 Đoàn Hiếu Linh PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Nghiên cứu lựa chọn chiều dài liên và chiều dài bản nối hợp lý trong việc bố trí bản liên tục nhiệt cho cầu dầm giản đơn 2015
51 Nguyễn Mậu Hồng Lĩnh PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng cầu treo dân sinh chịu tải trọng gió 2015
52 Nguyễn Thị Thanh Nga PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Phân tích nội lực và đề xuất biện pháp giảm chấn cầu dây văng nút giao thông Ngã Ba Huế chịu tác động của động đất 2015
53 Phạm Kim Mỹ PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Phân tích diễn biến nội lực trong quá trình thi công hẫng cầu dây văng Bình Khánh có xét đến ảnh hưởng Co ngót và Từ biến của bê tông 2015
54 Đặng Phương PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khảo sát tính toán hệ số biến động cường độ chịu nén của bê tông tại một số công trình xây dựng trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng 2015
55 Trần Bá Niên GS.TS. Nguyễn Viết Trung Tính toán kết cấu cầu liên tục khi có xét và không xét đến tương tác của đất nền. 2015
56 Võ Văn Trường PGS.TS. Lê Thị Bích Thủy Tìm hiểu giải pháp gia cường cầu BTCT cũ bằng thanh composite và nghiên cứu áp dụng cho cầu Châu Ổ, Km1036+275, quốc lộ 1, tỉnh Quảng Ngãi 2015
57 Nguyễn Hải

 

 

TS. Cao Văn Lâm Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng uốn đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm Abaqus và thực nghiệm 2015
58 Phan Văn Huy PGS.TS. Nguyễn Phi Lân

 

Nghiên cứu lựa chọn bố trí dầm ngang trong cầu Bê tông cốt thép nhịp giản đơn. 2015
59 Phan Đăng Nam TS. Trần Đình Quảng

 

Chọn tỷ lệ hợp lý độ cứng của cáp (EF) và dầm cứng (EJ) cho cầu dây văng hai nhịp cáp đồng quy 2015
60 Trần Quang Nhật TS. Cao Văn Lâm Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm Abaqus và thực nghiệm 2015
61 Nguyễn Trinh Thành Phong PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Đánh giá cầu để cắm biển hạn chế tải trọng theo tiêu chuẩn 22TCN18-79 và tiêu chuẩn 22TCN272-05 đối với cầu đường bộ 2015
62 Châu Si Quanh PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

 

Nghiên cứu giảm dao động của tháp cầu dây văng bằng hệ thống chất lỏng 2015
63 Trần Vũ Duy Trung PGS.TS. Nguyễn Phi Lân Nghiên cứu phương pháp mở rộng cầu có kể đến ảnh hưởng của từ biến 2015
64 Cao Cự Vinh TS. Trần Đình Quảng

 

Nghiên cứu tìm góc nghiêng hợp lý của dây treo trong cầu vòm thép dây treo mạng lưới 2015
65 Võ Văn Duy TS. Trần Đình Quảng Nghiên cứu giải pháp liên tục hóa kết cấu nhịp từ các phiến dầm giản đơn ứng dụng cho cầu dầm Super-T 2016