Luận văn cao học chuyên ngành Đường ô tô & Đường TP

STT Họ và tên GV Hướng dẫn Tên đề tài Năm bảo vệ
1 Huỳnh Nguyên Ánh

 

PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu một số nội dung về quy hoạch giao thông công cộng được kết nối với quy hoạch sử dụng đất và ví dụ giải pháp quy hoạch phát triển được định hướng bởi giao thông công cộng (TOD) ở thành phố Đà Nẵng. 2014
2 Trương Thị Hoàng Cúc PGS.TS Phan Cao Thọ Nâng cao an toàn giao thông trên một số tuyến ngoại ô Thành phố Đà Nẵng. 2014
3 Trần Trình Khiêm TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu trạng thái ứng suất – biến dạng, ổn định của tường chắn đất có cốt bằng kim loại chịu sự ăn mòn trên mô hình vật lý và mô hình số. 2014
4 Phan Quốc Lộc PGS.TS Phan Cao Thọ Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển phối hợp trên một trục ở đô thị Việt Nam, ứng dụng cho một số tuyến của thành phố Ban Mê Thuột. 2014
5 Vũ Quý Lộc PGS.TS Phan Cao Thọ Nghiên cứu phạm vi sử dụng tín hiệu đèn của nút giao thông vòng đảo ở thành phố Đà Nẵng. 2014
6 Phạm Văn Lim TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu tuổi thọ tường chắn đất có cốt khi sử dụng vật liệu ở thành phố Đà Nẵng. 2014
7 Lê Phước Linh TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu sự phân bố hợp lý vùng kéo – nén trong neo ứng suất trước gia cường mái dốc nền đường đào. 2014
8 Tôn Trang Nguyện PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu giải pháp làm tăng lợi ích của dải đất dành cho đường phố và ví dụ áp dụng cho một tuyến phố ở Đà Nẵng. 2014
9 Võ Xuân Phúc GS.TS Vũ Đình Phụng Nghiên cứu một số phương pháp làm tăng hiệu quả quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông nhựa dựa vào lý thuyết xác suất thống kê. 2014
10 Phạm Thái Uyết TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu sử dụng thang phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá hiện trạng hư hỏng của mặt đường mềm và ví dụ áp dụng cho Quốc lộ 14B đoạn Km37+900 đến Km38+900. 2014
11 Nguyễn Anh Việt PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu giải pháp làm tăng lợi ích của dải đất dành cho đường bộ ngoài đô thị và ví dụ áp dụng cho một tuyến đường bộ ngoài đô thị ở Đà Nẵng. 2014
12 Phạm Minh Vương TS. Nguyễn Hồng Hải Tính toán cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp có xét đến sự thay đổi của hệ số nén lún và hệ số thấm. 2014
13 Trương Công Sang GS.TS Vũ Đình Phụng Lựa chọn cốt liệu thô và chất độn mịn nhằm nâng cao chất lượng bê tông asphalt khu vực Đà Nẵng 2015
14 Trần Đình Tuấn Anh PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu đề xuất khung nội dung thiết kế cảnh quan đường bộ và minh họa vận dụng vào đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà – Thành phố Đà Nẵng 2015
15 Phan Thái Bình PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu nội dung khung phát triển giao thông đô thị bền vững và định hướng áp dụng vào thành phố Đà Nẵng 2015
16 Nguyễn Tấn Chánh

 

TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp phối để nâng cao cường độ và khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe cho hỗn hợp bê tông nhựa rải nóng sử dụng vật liệu địa phương 2015
17 Mai Xuân Hùng GS.TS Vũ Đình Phụng Nghiên cứu đánh giá và đề xuất một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường của tuyến đường tránh thành phố Đà Nẵng 2015
18 Đoàn Nguyễn Minh Kha PGS.TS Phan Cao Thọ Đề xuất một số chỉ tiêu phục vụ công tác quy hoạch, thiết kế và giải pháp khai thác có hiệu quả phố đi bộ khu vực nội thành, thành phố Đà Nẵng 2015
19 Nguyễn Đăng Khoa TS. Nguyễn Đức Sỹ Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cho một số tuyến đường ngập lụt trên địa bàn thành phố Hội An 2015
20 Đỗ Vũ Lâm PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường tỉnh ở Quảng Ngãi 2015
21 Nguyễn Nhật Linh TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu tính toán độ lún nền đường đắp trên nền đất yếu có xét đến hiệu ứng lớp cứng trên bề mặt 2015
22 Nguyễn Ngọc Quang GS.TS Vũ Đình Phụng Hiện trạng và phương án lựa chọn giải pháp sửa chữa các hư hỏng điển hình mặt đường bê tông nhựa trong quá trình khai thác ở một số tuyến đường khu vực nội thành Đà Nẵng 2015
23 Trần Lê Ngọc Sáng GS.TS Vũ Đình Phụng Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu đô thị ở tỉnh Quảng Ngãi 2015
24 Phạm Phú Sinh PGS.TS Phan Cao Thọ Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng (QL1A) đi qua địa phận thành phố Tam Kỳ 2015
25 Nguyễn Xuân Thủy PGS.TS Phan Cao Thọ Nghiên cứu các giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông trên các đường phố của thành phố Đà Nẵng khi có tuyến xe buýt nhanh BRT 2015
26 Võ Văn Tiến

 

PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Xây dựng khung tiêu chí và sơ đồ hóa quá trình kiểm toán hoạt động an toàn giao thông đường bộ 2015
27 Hồ Quang Trung PGS.TS Phan Cao Thọ Nâng cao giải pháp sử dụng vạch sơn trong tổ chức giao thông mạng lưới đường bộ thành phố Quy Nhơn 2015
28 Nguyễn Châu Trường TS. Nguyễn Hồng Hải Dự tính độ lún cố kết trong trường hợp thoát nước một chiều theo phương thẳng đứng có xét ảnh hưởng của tải trọng đắp tăng dần theo thời gian 2015
29 Phan Thái Bình PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu nội dung khung phát triển giao thông đô thị bền vững và định hướng áp dụng vào thành phố Đà Nẵng 2016
30 Lê Văn Dũng PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm nâng cao hiệu quả các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 2016
31 Lê Quang Độ PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu loại đường phố đa năng áp dụng vào các đô thị nước ta và ví dụ vận dụng vào một tuyến phố ở thành phố Đà Nẵng 2016
32 Trần Hoàng Hải PGS.TS. Phan Cao Thọ Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư Dự án Hạ tầng đô thị bằng Thẻ điểm cân bằng áp dụng trong công tác kiểm toán 2016
33 Trần Ngọc Hải PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp liên quan đến giao thông tiếp cận với Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 2016
34 Trần Hoàng Sơn PGS.TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm của đất đắp nền đường đến ổn định nội bộ tường chắn đất sử dụng cốt cứng 2016
35 Vương Hữu Cườm TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu lựa chọn cấp phối thiên nhiên sử dụng làm lớp móng đường ô tô có xét đến ảnh hưởng của nước ngầm 2016
36 Trần Thị Vũ Hương PGS.TS. Phan Cao Thọ Đề xuất một số giải pháp thiết kế nâng cao cảnh quan một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2016
37 Đỗ Phan Huy PGS.TS. Phan Cao Thọ Đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn giao thông khi thi công nâng cấp và mở rộng quốc lộ 1A và áp dụng cho đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2016
38 Nguyễn Phú Khánh PGS.TS. Châu Trường Linh Nghiên cứu độ lún của nền đường đắp trên nền đất yếu khi bấc thấm bị mất khả năng thoát nước 2016
39 Lê Kim Hoàng Lộc PGS.TS. Phan Cao Thọ Đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng thoát nước của hệ thống thoát nước tại một số khu dân cư trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 2016
40 Lê Viết Nghĩa PGS.TS. Phan Cao Thọ Nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới giao thông đường bộ thuộc Khu kinh tế Mở Chu Lai theo hướng phát triển bền vững 2016
41 Nguyễn Văn Phước TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu cải thiện một số chỉ tiêu cơ lý của đất tại khu vực đèo Đại La sử dụng cho móng đường ô tô 2016
42 Lê Minh Tuấn PGS.TS. Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế đường ven biển Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước TP Đà Nẵng, xét đến ảnh hưởng của nước biển dâng 2016
43 Ngô Quang Vui TS. Nguyễn Đức Sỹ Đánh giá tình trạng hư hỏng mặt đường BTXM nông thôn và đề xuất biện pháp khắc phục trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2016
44 Philamakhoth Xaythanome TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng làm kết cấu áo đường cho các tuyến giao thông trên địa bàn huyện Xaybouly (Lào) 2016
45 Nguyễn Cương PGS.TS Phan Cao Thọ Giải pháp cầu vượt dành cho người đi bộ khu vực nội thành – TP. Đà Nẵng 2016
46 Phạm Đình Thành Hoàng PGS.TS Phan Cao Thọ Xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ lựa chọn dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 2016
47 Võ Duy Lâm TS. Đặng Việt Dũng Nghiên cứu điều chỉnh hệ số sức cản hình dạng trong các công thức tính xói cục bộ tại trụ cầu 2016
48 Lê Hồng Long PGS.TS Châu Trường Linh Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm và loại cấp phối thiên nhiên tại thành phố Đà Nẵng đến tương tác đất – cốt trong tường chắn có cốt 2016
49 Trần Thành Nhân PGS.TS Phan Cao Thọ Nâng cao khả năng tiếp cận của du khách tới các bến thuyền trên trục Lê Lợi – Sông Hương – TP Huế 2016
50 Lê Đình Thành GS.TS Vũ Đình Phụng Ứng dụng neo trong đất để ổn định mái dốc taluy, gói thầu A5 đoạn Nội Bài – Yên Bái. 2016
51 Lê Trung Thành GS.TS Vũ Đình Phụng Nghiên cứu xác định trị số modun đàn hồi động trong phòng thí nghiệm để tính toán kết cấu áo đường mềm 2016
52 Lê Thanh Trinh TS. Nguyễn Hồng Hải Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu cường độ của vật liệu bê tông nhựa tái chế thi công theo phương pháp tái chế nguội tại hiện trường. 2016
53 Trần Đình Trường PGS.TS Nguyễn Quang Đạo Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị trong phạm vi đất dành cho đường. Ví dụ áp dụng đối với tuyến đường Hùng Vương – thành phố Quảng Ngãi. 2016
54 Trần Anh Tú TS. Nguyễn Hồng Hải Đánh giá ổn định mái dốc đào công trình thuỷ điện A Lưới có xét đến ảnh hưởng thay đổi mực nước ngầm. 2016