Webinar 8: Thiết kế và phân tích ứng xử của ống thép nhồi bê tông có cường độ siêu cao và mặt cắt ngang mảnh

Webinar 8: Thiết kế và phân tích ứng xử của ống thép nhồi bê...

Tóm tắt:Các vấn đề phát sinh khi thiết kế và thi công ống thép nhồi bê tông có cường độ siêu cao...
Webinar 7: Khả năng chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi, cọc CFA và một số kinh nghiệm thiết kế tại New Zealand và Australia

Webinar 7: Khả năng chịu tải dọc trục của cọc khoan nhồi, cọc CFA...

Báo cáo viên: T.S. Đoàn Việt Lê Kỹ sư chính, kỹ sư APEC (PhD, IntPE, APEC Engineer) tại...

Webinar 6.1: Ứng dụng Ansys trong phân tích ổn định khí động trong tháp...

Tóm tắt: Chủ đề này hướng tới ứng dụng phần mềm phần tử hữu hạn trong giải quyết các...

Webinar 6.2: Giảm dao động của đất do sóng địa chấn bằng siêu vật...

Tóm tắt:Trong những năm gần đây, siêu vật liệu đàn hồi lấy cảm hứng từ siêu vật liệu điện từ đã được...

Webinar 5: Bioinspired Materials: Contribution of biology to construction

Tóm tắt: Phỏng sinh học (Bioinspised) là một phương pháp hợp nhất giữa môi trường vào công tác thiết...

Webinar 4: VILAYER – Phần mềm tính toán kết cấu áo đường

Báo cáo viên: ThS. Lê Đình Việt NCS chuyên ngành Terramechanic, tại Geotechnics Lab, trường Đại học Paichai,...

Webinar 3: Mô phỏng số cho dòng chảy nhiều pha qua kết cấu xây...

Báo cáo viên: TS. Phan Thanh Hoàng; Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Pusan

Webinar 2.1: Tổng quan về Community Resilience – Sự hồi phục của cộng đồng...

Báo cáo viên: TS. Đỗ Quang Trung Visiting Assistant Professor tại Đại học Louisiana ở Lafayette và Research...

Webinar 2.2: Tổng quan về NATECH và đánh giá rủi ro thảm họa NATECH

Báo cáo viên: TS. Phan Hoàng Nam Giảng viên Bộ môn Cầu & Công trình ngầm, Khoa Xây...

Webinar 1.1: Road Infrastructure Design for CAV (connected autonomous vehicles): What is special?

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Tê RônDUT, Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Singapore Tóm...