27 C
Turan
HomeAcademic UnionWebinar 12: Tổng quan thiết kế kháng ...

Webinar 12: Tổng quan thiết kế kháng gió cho công trình cầu nhịp lớn

Người báo cáo: TS. Hoàng Trọng Lâm

Giảng viên Khoa Xây dựng Cầu đường – Trường Đại học Bách khoa

Giới thiệu:

Thiết kế công trình cầu chịu tác động của gió đã được đề cập trong tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành tại Việt Nam như TCVN11823-2017 hoặc 22TCN 272-05. Trong các tiêu chuẩn này trình bày về cách xác định tải trọng gió tĩnh tác dụng vào các công trình cầu thông thường.

Aerodynamic assessment of bridges

Bài báo cáo trình bày tổng quan về các đặc tính của gió và tải trọng gió tĩnh tác dụng lên công trình cầu. Sau đó tập trung vào phân tích các hiện tượng khí động tác dụng lên công trình cầu nhịp lớn như hiện tượng Flutter và Buffeting.

Tiểu sử:

TS. Hoàng Trọng Lâm là giảng viên thuộc Bộ môn Cầu và công trình ngầm, khoa XDCĐ, trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng. Tốt nghiệp tiến sỹ tại Lab kết cấu trường ĐH Quốc gia Yokohama, Nhật Bản. Luận án nghiên cứu chính về động lực học và gió tác động lên công trình cầu nhịp lớn.

Thời gian: 8hh00, Thứ Bảy, ngày 15/1/2022

Link phòng họp

latest articles

explore more