27 C
Turan
HomeAcademic UnionWebinar 11.2: Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong thiết kế tối...

Webinar 11.2: Ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong thiết kế tối ưu cột bê tông gia cường thép hình

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Tiến – Thạc sĩ tại Kyung Hee University, Hàn Quốc

Tóm tắt Cột bê tông gia cường thép hình được ứng dụng rộng rãi trong kết cấu hạ tầng và hệ thống giao thông nhờ tối ưu hóa cường độ và tính dẻo của thép hình gia cường cột bê tông để giảm kích thước cấu kiện cột, dẫn đến việc giảm chi phí xây dựng và xây lắp.  Nghiên cứu trình bày phương pháp kết hợp giữa mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Networks – ANNs) và phương pháp tối ưu hóa Lagrange để đưa ra thiết kế tối ưu cột bê tông gia cường thép hình xét về chi phí xây dựng và khối lượng cột. Xu hướng thiết kế tối ưu về chi phí và khối lượng cột sẽ được trình bày giúp cho kỹ sư thiết kế dễ dàng hơn trong việc chọn lựa kích thước tiết diện trong giai đoạn thiết kế sơ bộ.

Thời gian: 9:30, thứ Bảy, ngày 8/1/2021

Link tham gia cuộc họp

latest articles

explore more