Khoa Xây dựng Cầu đường

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng khoa, phòng A316 (khu A)
54 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 02363 841297

Email: khoaxdcd@dut.udn.vn