Phòng thí nghiệm tính năng cao

1/ Giới thiệu chung

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Tính năng cao

Tên Tiếng Anh: Laboratory of High feature.

Địa chỉ: G202, trường Đại học Bách khoa 54 Nguyễn Lương Bằng

Đơn vị/Người Quản lý: Khoa xây dựng Cầu đường / Nguyễn Thanh Cường

2/ Chức năng, nhiệm vụ

Phòng thí nghiệm Thiết bị tính năng cao với diện tích sử dụng 50m2 có nhiệm vụ phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Hàng năm, Phòng tiếp nhiều đoàn tham quan và thực hiện thí nghiệm, hợp tác với các công ty trong cả nước.

3/ Hoạt động phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho sinh viên các ngành xây dựng, cho học viên cao học ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;

Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực: kiểm định chất lượng cầu – đường, địa kĩ thuật.

4/ Hoạt động nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ

Triển khai các đề tài NCKH của cán bộ trong Khoa xây dựng cầu đường.

Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất.

Hỗ trợ các nghiên cứu thực nghiệm của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

5/ Danh mục thiết bị chính

TT THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ THUẬT/HÃNG SX NĂM SX SỐ LƯỢNG
I. PHÒNG THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍNH NĂNG CAO
1 Máy kiểm tra chất lượng móng bêtông, dầm cốt Việt Nam 2009 1
2 Máy cắt phẳng số có hệ điều khiển Việt Nam 2009 1
3 Phần mềm xử lý số liệu Trung quốc 2009 1
4 FREE DOOM NPT DC SYSTEM MA-52F – GILSON – USA 2009 1
5 Máy nén 3 trục – Geocomp HM166 – GILSON – USA 2012 1
6 Máy cắt phẳng – Geocomp 58-C0181/G – CONTROLS-Italya 2012 1
7 Máy phân tích động cọc 4 kênh  Pax – Mỹ 2012 1
8 Máy xuyên tĩnh CPTu 20T Envi – Mỹ 2012 1
9 Thiết bị đo biến dạng dọc trục cọc  Mỹ 2012 1