28 C
Turan

Tầm nhìn

Khoa XDCĐ sẽ trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng giao thông, có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Sứ mạng

Khoa XDCĐ là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành KTXD CTGT, CNKT VLXD và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ đáp ưng nhu cầu phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trên cả nước.

Quyết định số 159/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 30/07/2014 về việc công bố “Tầm nhìn – Sứ mạng” của Trường Đại học Bách khoa.

Quyết định số 168/QĐ-ĐHBK ngày 05/06/2015 về việc công bố “Kế hoạch chiến lược phát triển” Trường Đại học Bách khoa giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn đến năm 2025.