Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 – Khóa 42

0
58
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  năm 2020 - Khóa 42

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (tên cũ Xây dựng cầu đường), khóa 42.

Premium Vector | Flat color location icon on paper mapHọc viên ở các tỉnh/thành có thể dự thi: Đà Nẵng, Kontum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị.

Chương trình học vào cuối tuần với tổng thời gian học 1.5 năm cho 15 học phần (tương đương 45 tín chỉ).

Tổng học phí: xấp xỉ 30 triệu

Các mốc thời gian:

  • Nhận hồ sơ: 11/09/2020 – 13/11/2020
  • Tổ chức ôn thi/ học chuyển đổi: 14/11/2020 – 21/11/2020
  • Tổ chức thi: 12-13/12/2020

Các ngành gần có thể đăng ký:

– Kỹ thuật công trình xây dựng
– Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
– Kỹ thuật công trình biển
– Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
– Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
– Kỹ thuật xây dựng
– Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
– Địa kỹ thuật xây dựng
– Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
– Kinh tế xây dựng
– Kỹ thuật tài nguyên nước
– Xây dựng Cảng –đường thủy
– Xây dựng thủy lợi – thủy điện – cấp thóat nuớc
– Công nghệ kỹ thuật xây dựng
– Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
– Quản lý xây dựng

Thông tin liên hệ:
TS. Cao Văn Lâm – Phó truởng khoa Xây dựng Cầu đường
Email: cvlam@dut.udn.vn
Điện thoại: 0236.3841297; 0789.479888
TS. Phan Hoàng Nam
Email: phnam@dut.udn.vn
Điện thoại: 0931.225799

Chú ý:
– Mỗi học phần sẽ được học trong mỗi cuối tuần.
– Có thể học liên tục để rút ngắn thời gian học lý thuyết (còn lại làm luận văn).
Thông báo chính thức và thủ tục đăng ký dự thi.