Cập nhật thông tin, thông báo cho Sinh viên năm 2019

Khoa Xây dựng Cầu đường sẽ cập nhật thông tin, thông báo cho Sinh viên năm 2019.

Xem thông tin chi tiết trên địa chỉ sau: ttp://sv.dut.udn.vn

Download (PDF, 215KB)

  • Cập nhật danh sách Ban cán sự lớp năm 2019, hạn cuối 14/3/2019: đã gửi thông tin cho GVCN và tất cả bộ lớp (cũ).

Download (XLSX, 29KB)

  • Kiểm tra thông tin bảo hiểm y tế Sinh viên (file sau):

Download (PDF, 216KB)

Liên tục cập nhật…

Văn phòng khoa