Đề án tuyển sinh trường Đại học Bách Khoa năm 2019

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
(Cập nhật & công bố ngày 18/03/2019)

Download (PDF, 5.74MB)

Theo Tổ tuyển sinh khoa XDCĐ