Thông báo số 1 của Hội đồng giải thưởng Loa Thành năm 2019

Thông báo số 1 Hội đồng giải thưởng Loa Thành (cuộc thi dành đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành Xây dựng – Kiến trúc) lần thứ 31 năm 2019:

Download (PDF, 427KB)

Theo BCN khoa