28 C
Turan
HomeTin tức - Sự kiệnBản tin nội bộChúc mừng 02 Tân Phó Giáo sư được công nhận năm 2015

Chúc mừng 02 Tân Phó Giáo sư được công nhận năm 2015

Ngày 22/10/2015, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã có Quyết định Số: 46/QĐ-HĐCDGSNN, Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 470 nhà giáo.

alt
Hình nhận quyết định Công nhận Giáo sư năm 2014

Theo Quyết định này, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng có 02 Tân Phó Giáo sư là TS. Nguyễn Tấn Khôi – Chuyên ngành Công nghệ Thông tin và TS. Châu Trường Linh – Chuyên ngành Giao thông Vận tải.

Xin chúc mừng 02 Tân Phó Giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 2015.

latest articles

explore more