Chương trình học bổng Global Korea Scholarship 2018

Phòng KHCN và HTQT thông báo chương trình học bổng Global Korea Scholarship 2018 dành cho sinh viên Khoa học và Kỹ thuật của các nước ASEAN tại Đại học Keimyung (Hàn quốc) (Keimyung University’s Program 2018 GKS for ASEAN countries’ Science and Engineering Students).

Đây là một đợt tham quan thực tập tại Hàn quốc nhằm cung cấp cho sinh viên các khóa đào tạo chuyên sâu cũng như cơ hội tìm hiểu Hàn quốc để đóng góp vào sự phát triển toàn cầu và hợp tác với Hàn Quốc.

Nôi dung chi tiết của chương trình và mẫu đơn được đính kèm email này. Lưu ý các mốc thời gian:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/4/2018

Thời gian thực tập tại Hàn quốc: 5 tuần từ 26/7/2018 đến 17/8/2018

Sinh viên đáp ứng yêu cầu có thể nộp hồ sơ, Văn phòng Khoa sẽ hỗ trợ sinh viên về thủ tục đăng ký.

Thông báo chi tiết và các mẫu đơn:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo BCN khoa