Công ty Thiên Hoàng Quảng Ngãi tuyển dụng 2 kỹ sư cầu đường

Công ty Thiên Hoàng Quảng Ngãi tuyển dụng 2 Kỹ sư Cầu đường yêu cầu người Quảng Ngãi.
Địa chỉ liên hệ: 75 An Dương Vương, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại: 0983949027
Email: thienhoangco.tvxd@gmail.com