24 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHDanh mục bài báo Sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường...

Danh mục bài báo Sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường 2014

1 DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG GIAO THÔNG VÀ KHẢ NĂNG ÙN TẮC Ở TP BUÔN MA THUỘT ĐẾN NĂM 2025

SVTH: Trần Việt Anh, Lê Văn Mùi

GVHD: ThS. Phạm Ngọc Phương

2 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TƯƠNG TÁC ĐẤT NỀN – CÔNG TRÌNH LÊN PHẢN ỨNG ĐỘNG LỰC CỦA KẾT CẤU CẦU DÂY VĂNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT

SVTH: Nguyễn Hữu Thanh, Ngô Đức Tiến

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Mỹ, ThS. Phan Hoàng Nam

3 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ ROUGHOMETER III ĐỂ THÍ NGHIỆM CHỈ TIÊU IRI CÓ XÉT TỚI TỐC ĐỘ THÍ NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KHAI THÁC ĐƯỜNG

SVTH: Bùi Hoàng Linh, Đặng Hữu Ngọc

 GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Cường, KS. Lê Đức Châu

4 NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BÁN KÍNH CONG NẰM VÀ CHIỀU DÀI NHỊP ĐẾN NỘI LỰC KẾT CẤU CONG NHỊP LIÊN TỤC THI CÔNG THEO CÔNG NGHỆ ĐÚC HẪNG CÂN BẰNG

SVTH: Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Phú Sĩ

 GVHD: ThS. Lê Văn Lạc, ThS. Trần Đình Minh

5 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CÁT XAY ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA

SVTH: Hoàng Xuân Nhàn, Lê Thị Trúc Quỳnh

 GVHD: TS. Nguyễn Hồng Hải, ThS. Nguyễn Thị Tuyết An

6 HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CÔNG TRÌNH CẦU DỰA VÀO SỐ LIỆU ĐO ĐẠC THỰC NGHIỆM BẰNG HỆ THỐNG WIRELESS STRUCTURAL TESTING SYSTEM

SVTH: Nguyễn Tuấn Ngọc, Bùi Văn Tam

 GVHD: ThS. Nguyễn Duy Thảo

7 NGHIÊN CỨU CÁC TRƯỜNG HỢP BÀI TOÁN LÀN SÓNG XANH TRONG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ TRỤC ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SVTH: Hoàng Văn Mạnh, Lê Hữu Quan

GVHD: PGS.TS. Phan Cao Thọ

8 TÍNH TOÁN GIA CƯỜNG CẦU THÉP LIÊN HỢPBẰNG PHƯƠNG PHÁP CĂNG CÁP DƯL NGOÀI VỚI PHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA CẦU CÓ XÉT ĐẾN LỰC CĂNG TĂNG THÊM TRONG CÁP DƯỚI TÁC DỤNG HOẠT TẢI

SVTH: Trần Văn Luận, Nguyễn Trường An

 GVHD: ThS. Nguyễn Văn Mỹ, ThS. Phan Hoàng Nam

9 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN THAY THẾ CÁT THIÊN NHIÊN TRONG BÊ TÔNG XI MĂNG

SVTH: Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Bá Phú

GVHD: ThS. Lê Xuân Chương

10 KIỂM SOÁT DAO ĐỘNG CỦA DÂY CÁP VĂNG BẰNG THIẾT BỊ CẢN MA SÁT CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ CỨNG CHỐNG UỐN CỦA DÂY CÁP VĂNG

SVTH: Trịnh Đình Khải, Nguyễn Tuân Thiện

CBHD: ThS. Nguyễn Duy Thảo, KS. Vũ Ngọc Trung

11 NGHIÊN CỨU GIA CỐ NỀN ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TOP-BASE

SVTH: Nguyễn Tấn Thiện, Hoàng Minh Tiến

GVHD: ThS. Lê Văn Lạc, ThS. Trần Đình Minh

12 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG NƯỚC MƯA TRÊN BỀ MẶT CÁP ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG HỌC CỦA CÁP VĂNG CHỊU TÁC DỤNG GIÓ MƯA KẾT HỢP

SVTH: Ngô Văn Hoàng, Phạm Quốc Phương

 GVHD: ThS. Nguyễn Văn Mỹ, ThS. Phan Hoàng Nam

13 NGHIÊN CỨU PHẠM VI SỬ DỤNG ĐÈN TÍN HIỆU BA PHA MẠNG LƯỚI NÚT GIAO THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

SVTH: Phạm Quốc Tuấn

GVHD: ThS. Trần Thị Phương Anh

14 XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC HỌC  MỘT SỐ LOẠI XE PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG TRONG THIẾT KẾ ĐƯỜNG

SVTH: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Quý , Châu Văn Thân

GVHD: ThS. Trần Thị Phương Anh

15 NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CẦU DÂY VĂNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHẢN ỨNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ THỜI GIAN

SVTH: Nguyễn Văn Hoan

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

16 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CONSOIL 2.0 TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐẮP CAO

SVTH: Lê Đình Việt

GVHD: TS. Châu Trường Linh

17 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HẠT KERAMZIT LÀM CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG

SVTH: Trần Phước Thiên, Đoàn Minh Trọng

GVHD: ThS. Đỗ Thị Phượng

18 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÌNH HỌC CỦA TIẾT DIỆN HỘP ĐỐI VỚI CẦU HỆ TREO NHẰM NÂNG CAO ỔN ĐỊNH KHÍ ĐỘNG FLUTTER

SVTH: Lê Thanh Tuần

GVHD: ThS. Nguyễn Văn Mỹ

19 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THAM SỐ ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA HỆ GRPS VÀ XÂY DỰNG CHỈ DẪN THIẾT KẾ THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI

SVTH: Phạm Anh Tuấn

GVHD: ThS. Đỗ Hữu Đạo, PGS.TS. Phan Cao Thọ

20 NGHIÊN CỨU BÊ TÔNG NHẸ SỬ DỤNG CỐT LIỆU RỖNG POLYSTYROL

SVTH: Nguyễn Nhật Hoàng, Phan Đình Lâm

GVHD: ThS. Đỗ Thị Phượng

21 ỨNG DỤNGPHẦN MỀM PLAXIS TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH NỀN ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU CÓ GIA CƯỜNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

SVTH: Phạm Hồng Hạnh

GVHD: TS. Nguyễn Hồng Hải

latest articles

explore more