23 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệDanh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN được giao tuyển chọn thực...

Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN được giao tuyển chọn thực hiện năm 2021

Đại học Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục đề tài Khoa học và công nghệ năm 2021 tại Công văn 3573/ĐHĐN-KHCNMT. Trong Danh sách này, khoa Xây dựng Cầu đường đóng góp 2/6 đề tài do thầy cô Bộ môn Đường ô tô và Đường thành phố chủ trì (đề tài thứ 3 và thứ 5).

Tổ Truyền thông khoa XDCĐ

latest articles

explore more