28 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSinh viên NCKHDanh mục đề tài sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường...

Danh mục đề tài sinh viên NCKH khoa Xây dựng Cầu đường năm 2009

1. NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA CÁP VĂNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA GIÓ MƯA KẾT HỢP
Võ Duy Hùng – Lớp 04X3A

2. XÂY DỰNG TRÌNH TỰ THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN LOẠI HÌNH NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC LIÊN THÔNG Ở ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Nguyễn Văn Đăng – Lớp 04X3D

3. NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG CỦA CẦU DÂY VĂNG DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG DI ĐỘNG CÓ XÉT ĐẾN ĐỘ GỒ GHỀ CỦA BỀ MẶT ĐƯỜNG TRÊN CẦU
Lê Quang Tuyến – Lớp 04X3C

4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CẦU VÒM ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG VÀO CÔNG TRÌNH CẦU HÒA XUÂN TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Trung Tuyến – Lớp 04X3D

5. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN NGẬP ÚNG CHO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ KHU VỰC TRUNG TÂM TP. ĐÀ NẴNG
Võ Minh Tuyến – Lớp 04X3A

6. NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CHỊU TẢI CỦA CẦU THEO PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ SỨC KHÁNG VÀ HỆ SỐ TẢI TRỌNG
Trương Minh Phước – Lớp 04X3A
Nguyễn Đăng Bổn – Lớp 04X3B

7. TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO TIÊU CHUẨN 22TCN 211-06
Phan Văn Hoạt – Lớp 04X3C
Nguyễn Văn Ân – Lớp 04X3C

8. NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN CỦA DỰ ÁN THUỘC NGÀNH CẦU ĐƯỜNG
Nguyễn Thanh Châu – Lớp 04X3C

9. NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ GIẢM CHẤN CẢN NHỚT ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TRÌNH CẦU DÂY VĂNG CHỊU TẢI TRỌNG ĐỘNG ĐẤT
Lê Văn Trọng – Lớp 04X3A

10. TỐI ƯU HÓA KÍCH THƯỚC ỐNG THÉP NHỒI BÊ TÔNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BÊ TÔNG CHỊU NÉN 3 CHIỀU ĐỂ TÍNH TOÁN CỘT BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU NÉN
Nguyễn Văn Nhân – Lớp 04X3C

11. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP PHÂN LÀN TRÊN MỘT SỐ TRỤC CHÍNH Ở ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Cao Thị Xuân Mỹ – Lớp 04X3D
Trần Thị Kim Hoa – Lớp 04X3D

12. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SAP2000 V12 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU
Phạm Đăng Huệ – Lớp 07X3LT

13. NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG CHO DÒNG XE RẼ TRÁI, ÁP DỤNG THIẾT KẾ VÀ CẢI TẠO NÚT NGÃ 6 THỐNG NHẤT – PHƯƠNG SÀI TP. NHA TRANG
Nguyễn Văn Tê Rôn – Lớp 04X3A

14. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VÀ PHÂN TÍCH CẦU LIÊN TỤC BẰNG PHẦN MỀM SAP2000 V12
Trần Văn Hưởng – Lớp 04X3C

15. THIẾT KẾ CẢI TẠO NÚT GIAO THÔNG NGÃ BA HUẾ – TP. ĐÀ NẴNG
Võ Xuân Tùng – Lớp 04X3A

16. NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH NỘI LỰC CẦU DÂY VĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI TÍCH VÀ “LACK OF FIX FORCE” TRONG MIDAS
Hồ Như Đạt – Lớp 04X3B

17. NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP CHO GIAO THÔNG TĨNH Ở KHU VỰC TRUNG TÂM ĐÔ THỊ VIỆT NAM ÁP DỤNG CHO TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Thị Yên – Lớp 04X3B

latest articles

explore more