28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách hỗ trợ học phí do dịch bệnh Covid 19 đợt...

Danh sách hỗ trợ học phí do dịch bệnh Covid 19 đợt I

Các bạn SV thuộc diện xét hổ trợ học phí xem thông tin nội dung email và danh sách bên dưới nhé.

Thông báo từ Phòng CTSV

Phòng Công tác Sinh viên kính gửi các đơn vị kết quả họp xét đợt 1 về việc hỗ trợ sinh viên gia đình gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19 theo thông báo 425/TB-ĐHBK ngày 24/3/2020 của Trường Đại học Bách khoa (danh sách file đính kèm).

Phòng Công tác Sinh viên Kính nhờ các đơn vị thông báo rộng rãi đến sinh viên của đơn vị mình được biết, nếu có phản hồi vui lòng gửi về phòng Công tác Sinh viên qua email ctsv.dhbk@dut.udn.vn trước ngày 27/4/2020.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK!

latest articles

explore more