28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụDanh sách học bổng khuyến khích học tập học kì II năm...

Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kì II năm học 2016-2017 (dự kiến)

Nhà trường gửi danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-2017 (dự kiến), mọi thắc mắc, ý kiến về học bổng của sinh viên phản hồi vềtrực tiếp đến giáo vụ khoa: thầy Võ Hải Lăng, điện thoại số0905136946, địa chỉ email: vohailang@gmail.com trong hôm nay thứ 5 ngày 13/04/2017.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more