Danh sách khen thưởng, học bổng khuyến học trao trong Lễ đón tân Sinh viên 2020

Khoa thông báo Danh sách khen thưởng năm học 2019-2020, Thủ khoa và Danh sách học bổng khuyến học dịp Lễ đón tân Sinh viên 2020 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ghi chú: Sinh viên chú ý đúng giờ, ngồi đúng vị trí BTC sắp xếp và tác phong nghiêm túc trong đêm nhận giải.

Ban chủ nhiệm khoa